Search

הסרת הגירסה של וורדפרס ב Header

ייתכן ותרצו למנוע הצגה של גירסת הוורדפרס בה אתם משתמשים המופיעה אוטומטית ב Header של האתר. אחת הסיבות לעשות זאת היא אבטחת אתר הוורדפרס שלכם.

אם אלו המנסים לפרות לאתר יודעים את הגירסה בה אתם משתמשים ע״י מבט בקוד האתר, זה יכול לכוון אותם ולעשות להם חיים קלים מכיוון ובקלות הם יכולים לבדוק מהן פרצות האבטחה בגירסה המדוברת.

// remove version info from head and feeds
function sv_complete_version_removal() {
    return '';
}
add_filter('the_generator', 'sv_complete_version_removal');
מצאתם טעות בקוד? הסניפט לא עובד לכם? רישמו לי בתגובות ואני מבטיח לטפל בכך במהרה ולספק סניפט תקין...
0 תגובות...

תגובה חדשה

Up!
לבלוג