Search

מבט נרחב על אירועים (Events) בגוגל אנליטיקס

כברירת מחדל, גוגל אנליטיקס מודדת תנועה באתר שלכם, ועוקבת אחר מטריקות כגון מספר הצפיות בדפים (pageviews), אחוז נטישה (bounce rate) וכדומה. אך אם אתם מעוניינים לעקוב אחר אינטראקציות ספציפיות יותר –  למשל הורדות של קבצים, לחיצה על קישורים, שליחת טפסים, וצפייה בוידאו, עליכם לבצע מעקב אחר אירועים (event tracking).

אז אירועים (Events) בגוגל אנליטיקס (מהדור הישן) הם אינטראקציות של המשתמש עם תוכן אותם ניתן למדוד עצמאית (בנפרד) לזמן הטעינה של עמוד אינטרנטי.

שימו לב, פוסט זה מתייחס לאירועים ב Universal Analytics, ואלו במילים אחרות נקראים "Hits". אירועים בגוגל אנליטיקס 4 מבוססים על מודל שונה.

האנטומיה של אירועים (Anatomy of Events)

לאירוע באנליטיקס קיימים ארבעת הקומפוננטות הבאות:

 • קטגוריה – Category.
 • פעולה – Action.
 • תווית – Label (אופציונלי אך מומלץ).
 • ערך – Value (אופציונלי).

למשל, את יכולים להגדיר כי לחיצה על כפתור ההפעלה של וידאו באתר שלכם תשלח אירוע עם הערכים הבאים:

 • קטגוריה: ״Videos״.
 • פעולה: ״Play״.
 • תווית: ״הסבר על המוצר XXX״.
מידע על אירועים בגוגל אנליטיקס

סקירה כללית של אירועים בגוגל אנליטיקס

בואו נסביר בהרחבה על כל אחת מהקומפוננטות של אירועים בגוגל אנליטיקס:

1. קטגוריה – Category

קטגוריה היא שם שאתם מספקים על מנת לקבץ (Group) אובייקטים שאתם מעוניינים לנתח. באופן טיפוסי, כנראה ותשתמשו באאותה קטגוריה מספר רב של פעמים עבור UI Elements אותם אתם מעוניינים לקבץ תחת אותה קטגוריה.

נאמר ואתם מעוניינים למדוד את כמות הפעמים שהמשתמשים הורידו וידאו מסויים, תוכלו להשתמש ב:

 • קטגוריה: ״Videos״.
 • פעולה: ״Downloaded״.
 • תווית: ״חלף עם הרוח״.

במקרה זה (ובהתייחס גם לדוגמה הקודמת של Videos), תהיה עבורכם קטגוריה אחת בלבד בשם Videos בדו״חות של אנליטיקס, ותוכלו לראות מטריקות (metrics) על האינטראקציה שהמשתמש ביצע עם כלל האלמנטים של אותו אובייקט וידאו (פעולת Play ופעולת Downloaded).

עם זאת, כנראה ויהיו לכם יותר ממספר אובייקטים בודדים מסוג וידאו באתר שתרצו למדוד, כך ששווה לשקול כיצד אתם מעוניינים לקטלג את הדו״חות שלכם לפני שאתם מטמיעים את האירועים.

ייתכן למשל ותרצו ליצור קטגוריות נפרדות בהתאם לסוג הוידאו, האחד ל Movie Videos והשני ל Music Videos. בנוסף, ייתכן ותרצו ליצור קטגוריה נפרדת להורדות של וידאו:

 • Videos – Movies
 • Videos – Music
 • Downloads

בתרחיש זה תוכלו לראות את סך כמות האירועים עבור כל אחת משלושת הקטגוריות המדוברות בדו״חות של אנליטיקס. עם זאת, לא תהיה לכם האפשרות לראות את המטריקות עבור כל ה Videos בנפרד מ Downloads מכיוון והמטריקות המפורטות של אירועים מאוגדים תחת כל אחת מהקטגוריות בהתאמה.

ולמרות שמודל אובייקט האירועים לגמרי פלקסבילי, מאד מומלץ כי תבצעו תכנון ראוי למבנה הדו״חות קודם ליצירת הקטגוריות. אם אתם מתכננים להשתמש באותו שם קטגוריה במיקומים מרובים, שימו לב כי אתם מייחסים נכון את שם הקטגוריה הרצויה.

לדוגמה, אם אתם מתכננים לקרוא לקטגוריה הוידאו "Video״ ולאחר מכן תשלחו אירוע לשם הקטגוריה ״Videos״ (ברבים) – אתם תסיימו עם מצב של שתי קטגוריות נפרדות.

בנוסף, אם אתם מחליטים לשנות את שם הקטגוריה עבור אובייקט שכבר קיבל מידע עבור קטגוריה מסויימת, כל המידע של הקטגוריה המקורית לא יעובד מחדש, כך שיהיו לכם מטריקות עבור אותו אלמנט תחת שתי קטגוריות בממשק של אנליטיקס.

2. פעולה – Action

באופן טיפוסי עליכם להשתמש בפרמטר פעולה על מנת לתת שם ללאירוע או לאינטראקציב שאתם רוצים למדוד עבור אובייקט ספציפי. למשל, עבור קטגוריה יחידה בשם "Videos", באפשרותכם לנתח מספר אירועים ספציפיים בעזרת פרמטר זה, למשל:

 • הזמן שלקח לוידאו להטען.
 • לחיצות על כפתור ה "Play״.
 • לחיצות על כפתור ה "Pause״.
 • לחיצות על כפתור ה "Stop״.

כמו קטגוריות, השם שתספקו לאותו Action תלוי לגמרי בכם, אך שימו לב לשני פיצ׳רים חשובים לגבי הדרך בה פעולות של אירועים נמצאים בשימוש בדו״חות:

 • כל הפעולות מוצגות עצמאית מקטגוריית האב שלהם. זה מאפשר לכם דרך שימושית נוספת לחלק את המידע של האירועים לסגמנטים בדו״חות של אנליטיקס.
 • אירוע ייחודי (Unique Event) נקבע על פי שם פעולה ייחודי. אתם יכולים להשתמש בשם פעולה זהה עבור קטגוריות שונות, אך מצב זה יכול להשפיע על כיצד אירועים ייחודיים מחושבים.
הצטרפו לרשימת התפוצה!

3. תווית – Label

באמצעות תוויות אתם יכולים לספק מידע נוסף עבור אירועים שאתם מעוניינים לנתח, למשל שם הכותרת של הוידאו, או שם הקובץ שירד.

 • קטגוריה: ״Downloads".
 • פעולה: ״PDF".
 • תווית: ״sales-forms/orderform.pdf/".

כמו בקטגוריות ופעולות, קיים באנליטיקס דו״ח המציג את כל התוויות שיצרתם. חשבו על תוויות כעל דרך ליצירת מימד נוסף של דיווח עבור האינטראקציה של המשתמש עם אובייקטים באתר.

למשל, נניח ויש לכם חמישה סרטונים מוטמעים בעמוד שתרצו לנתח. כל אחד מאלו יכולים להשתמש  בקטגוריה ״Videos״ עם הפעולה ״Play״, אך לכל אחד מהם יכולה להיות תווית אחרת (למשל שם הסרט) כך שהם יופיעו כאלמנטים שונים ונפרדים בדו״ח של אנליטיקס.

 • קטגוריה: ״Videos", פעולה: ״Play״, תווית: "Gone With The Wind".
 • קטגוריה: ״Videos", פעולה: ״Play״, תווית: "Huckleberry Finn".

וכמו קטגוריות ופעולות, השם שתספקו לתוויות תלוי אך ורק בכם, אך שימו לב לנקודות הבאות:

 • כל התוויות מוצגות עצמאית מקטגוריית האב ומהפעולות שלהן. עוד דרך שימושית לחלק את המידע באנליטיקס לסגמנטים.
 • אירוע ייחודי נקבע בחלקו על פי שם תווית ייחודי. כלומר באפשרותכם לשכפל שם של תוויות על דבי קטגוריות ופעולות, אך גם במקרה זה יכול הדבר להשפיע על הדרך בה אירועים ייחודיים מחושבים.

4. ערך – Value

הפרמטר Value, כלומר הערך של האירוע הוא מספר שלם (Integer) ומאפשר לייחס ערך נומרי לאובייקט בעמוד. לדוגמה,תוכלו להשתמש בזה בכדי לספק את הזמן בשניות שלקח לנגן הוידאו להטען, או למשל אתם יכולים לשלוח ערך כספי כשהוידאו הגיע לנקודה מסויימת.

 • קטגוריה: ״Videos", פעולה: ״Video Load Time״, תווית: "Gone With The Wind", ערך: downLoadTime.

הערך מתורגם כמספר והדו״ח מסכם את סך הערכים בהתבסס על הערך של כל אחד מהאירועים.  הדו״י אף מספק את ממוצע הערכים עבור קטגוריה. בדוגמה מעלה, האירוע נקרא עבור הפעולה "Video Load Time״ כאשר טעינת הוידאו הסתיימה.

שם הוידאו מסופק כתווית, וזמן הטעינה מחושב עבור כל וידאו שמיועד להורדה. כך, אתם יכולים לאחר מכן לבדוק את הזמן המומצע של כל הפעולות מסוג ״Video Load Time״ בקטגוריית ״Videos״.

אז נניח ויש לכם 5 הורדות ייחודיות של וידאו באתר שלכם וזמן הטעינה בשניות של כל אחד מאלו הוא:

 • 10
 • 25
 • 8
 • 5
 • 5

הדו״חות יבצעו את החישוב הבא כשהמספרים בדוגמה מתארים את זמן הטעינה בשניות:

 • סשניים עם אירועים: 5
 • ערך: 53
 • ערך ממוצע: 10.6

יש לציין כי ערכים שליליים אינם נתמכים בפרמטר Value.

עד כאן לפוסט זה. למידע נוסף על אירועים, הלא הם Events בגוגל אנליטיקס תנו מבט במקור. מעבר לכך, הנה כיצד לשלוח בפועל אירועים לגוגל אנליטיקס.

רועי יוסף
רועי יוסף

מפתח אתרים ותבניות וורדפרס יעודייות על בסיס עיצוב. אוהב טיפוגרפיה, צבעים ומה שבינהם ומכוון לספק אתרים רספונסיבים עם ביצועים גבוהים, מותאמים למנועי חיפוש ובעלי קוד ולידי, סמנטי ונקי.

0 תגובות...

תגובה חדשה

Up!
לבלוג