Search

הצגת מספר השאילתות למסד הנתונים, הזמן שנדרש עבורן וצריכת זכרון

הקוד הבא יציג לכם בפוטר את מספר הקריאות (השאילתות) שהעמוד הנבדק ביצע למסד הנתונים (DB Queries), את הזמן שלקח לבצע שאילתות אלו ואת צריכת הזכרון של העמוד המדובר.

function sv_performance( $visible = false ) {

  $stat = sprintf( '%d queries in %.3f seconds, using %.2fMB memory',
    get_num_queries(),
    timer_stop( 0, 3 ),
    memory_get_peak_usage() / 1024 / 1024
  );

  echo $visible ? $stat : "<!-- {$stat} -->" ;
}

add_action( 'wp_footer', 'sv_performance', 20 );

התוצאה תופיע כהערה בפוטר. בדקו את קוד המקור של העמוד בכדי לראות אותה:

<!-- 33 queries in 1.532 seconds, using 48.75MB memory -->
מצאתם טעות בקוד? הסניפט לא עובד לכם? רישמו לי בתגובות ואני מבטיח לטפל בכך במהרה ולספק סניפט תקין...
 • shlomi 17 ספטמבר 2020, 14:57

  לא עובד אצלי

  • רועי יוסף 17 ספטמבר 2020, 15:05

   תעשה חיפוש של המילה queries בקוד המקור – אתה לא רואה את השורה מופיעה לך?

   • שלומי 18 ספטמבר 2020, 0:38

    בדיוק. הוספתי את הקוד ל functions
    יכול להיות שפספסתי משהו?

תגובה חדשה

Up!
לבלוג