חיפוש ]

שינוי ומודיפיקציה לפירורי הלחם של ווקומרס

נתאר מספר דוגמאות המאפשרות לשנות את פירורי הלחם (BreadCrumbs) של ווקומרס. את הסניפטים שתמצאו בפוסט זה יש להוסיף לקובץ functions.php בתבנית הבת שלכם.

שימו לב כי חלק מהסניפטים המופיעים בפוסט זה אינם יעבדו עם התבנית Storefront.

א. שינוי הטקטס "Home״

/**
 * Rename "home" in breadcrumb
 */
add_filter( 'woocommerce_breadcrumb_defaults', 'wcc_change_breadcrumb_home_text' );
function wcc_change_breadcrumb_home_text( $defaults ) {
  // Change the breadcrumb home text from 'Home' to 'Apartment'
	$defaults['home'] = 'Apartment';
	return $defaults;
}

ב. שינוי הקו המפריד (separator)

/**
 * Change the breadcrumb separator
 */
add_filter( 'woocommerce_breadcrumb_defaults', 'wcc_change_breadcrumb_delimiter' );
function wcc_change_breadcrumb_delimiter( $defaults ) {
	// Change the breadcrumb delimeter from '/' to '>'
	$defaults['delimiter'] = ' > ';
	return $defaults;
}

ג. שינוי מספר פרמטרים דיפולטיבים במקביל

/**
 * Change several of the breadcrumb defaults
 */
add_filter( 'woocommerce_breadcrumb_defaults', 'jk_woocommerce_breadcrumbs' );
function jk_woocommerce_breadcrumbs() {
  return array(
      'delimiter'  => ' / ',
      'wrap_before' => '<nav class="woocommerce-breadcrumb" itemprop="breadcrumb">',
      'wrap_after' => '</nav>',
      'before'   => '',
      'after'    => '',
      'home'    => _x( 'Home', 'breadcrumb', 'woocommerce' ),
    );
}

ד. שינוי הקישור של ״עמוד הבית״ (Home Link)

/**
 * Replace the home link URL
 */
add_filter( 'woocommerce_breadcrumb_home_url', 'woo_custom_breadrumb_home_url' );
function woo_custom_breadrumb_home_url() {
  return 'http://woocommerce.com';
}

ה. הסרה מוחלטת של פירורי הלחם

נחוץ במידה ואתם מוסיפים פירורי לחם בצורה אחרת באתר שלכם….

/**
 * Remove the breadcrumbs 
 */
add_action( 'init', 'woo_remove_wc_breadcrumbs' );
function woo_remove_wc_breadcrumbs() {
  remove_action( 'woocommerce_before_main_content', 'woocommerce_breadcrumb', 20, 0 );
}

ניתן גם להסיר את פירורי הלחם של ווקומרס בעמודים מסויימים בלבד.

מצאתם טעות בקוד? הסניפט לא עובד לכם? רישמו לי בתגובות ואני מבטיח לטפל בכך במהרה ולספק סניפט תקין...
0 תגובות...

תגובה חדשה

Up!
לבלוג