חיפוש ]

הוספת שדות נוספים לעמוד פרופיל המשתמש

הוסיפו את הקוד הבא לקובץ functions.php בכדי להוסיף שדות משלכם לעמוד פרופיל המשתמש בלוח הבקרה של וורדפרס.


// CUSTOM USER PROFILE FIELDS
function my_custom_userfields( $contactMethods ) {

  // ADD CONTACT CUSTOM FIELDS
  $contactMethods['contact_phone_office']   = 'Office Phone';
  $contactMethods['contact_phone_mobile']   = 'Mobile Phone';
  $contactMethods['contact_office_fax']    = 'Office Fax';

  // ADD ADDRESS CUSTOM FIELDS
  $contactMethods['address_line_1']    = 'Address Line 1';
  $contactMethods['address_line_2']    = 'Address Line 2 (optional)';
  $contactMethods['address_city']     = 'City';
  $contactMethods['address_state']    = 'State';
  $contactMethods['address_zipcode']   = 'Zipcode';
}
add_filter('user_contactmethods','my_custom_userfields',10,1);

בכדי להציג שדות אלו ניתן להשתמש באחת מהמתודות הבאות:

the_author_meta('facebook', $current_author->ID)
<?php $current_author = get_userdata(get_query_var('author')); ?>
<p><a href="<?php echo esc_url($current_author->contact_phone_office);?>" title="office_phone"> Office Phone</a></p>
מצאתם טעות בקוד? הסניפט לא עובד לכם? רישמו לי בתגובות ואני מבטיח לטפל בכך במהרה ולספק סניפט תקין...
0 תגובות...

תגובה חדשה

הוסיפו קוד באמצעות הכפתורים מטה. למשל, בכדי להוסיף PHP לחצו על הכפתור PHP והוסיפו את הקוד בתוך השורטקוד. מצאתם שגיאה בפוסט? עדכנו אותנו...