איך לאפשר תגובות בסוגי תוכן מותאמים (custom post types)

כברירת מחדל וורדפרס חוסמת את אפשרות התגובות בסוגי תוכן מותאמים (custom post types). על מנת לאפשר תגובות בפוסט מותאם אישית הוסיפו את האפשרות של comments תחת supports היכן שאתם מגדירים אותו (שורה 32).

function snippet_custom_init() {
   $labels = array(
     'name' => 'סניפט',
     'singular_name' => 'סניפט',
     'add_new' => 'הוסף סניפט חדש',
     'add_new_item' => 'הוסף סניפט חדש',
     'edit_item' => 'ערוך סניפט',
     'new_item' => 'סניפט חדש',
     'all_items' => 'כל הסניפטים',
     'view_item' => 'הצג סניפט',
     'search_items' => 'חפש סניפט',
     'not_found' => 'לא נמצא סניפט',
     'not_found_in_trash' => 'לא נמצא סניפט בפח',
     'parent_item_colon' => '',
     'menu_name' => 'סניפטס',
     );

   $args = array(
     'labels' => $labels,
     'exclude_from_search' => false,
     'public' => true,
     'publicly_queryable' => true,
     'show_ui' => true,
     'show_in_menu' => true,
     'query_var' => true,
     'rewrite' => array( 'slug' => 'סניפט' ),
     'capability_type' => 'post',
     'has_archive' => true,
     'hierarchical' => false,
     'taxonomies' => array('category'),
     'menu_position' => null,
     'supports' => array( 'title', 'author', 'thumbnail', 'excerpt', 'comments', 'editor' )
     );

    register_post_type( 'snippet', $args );
  }
add_action( 'init', 'snippet_custom_init', 0);
מצאתם טעות בקוד? הסניפט לא עובד לכם? רישמו לי בתגובות ואני מבטיח לטפל בכך במהרה ולספק סניפט תקין...

השאירו תגובה

 

Up!
לבלוג