אנימציות על טקסט באמצעות Anime.js

אם אתם עוקבים אחר הבלוג, לבטח אתם יודעים כי כבר נכתבו לא מעט פוסטים ברשת (זה למשל) על השימוש ב Anime.js ליצירת אנימציות Javascript כאלו ואחרות. פוסט זה גם כן מדבר על שימוש בספרייה מגניבה זו על מנת להוסיף אנימציות מעניינות לטקסט.

אין יותר מה להרחיב מעבר לכך – תנו מבט באנימציות אלו שמצאתי ברשת. אם ברצונכם לראות את הקוד לחצו על האנימציה…. מקווה שתמצאו שימושי מתישהו 🙂

אנימציות טקסט – דוגמאות עם קוד

ידיעות אחרונות
<div class="text-box">
  <div class="ml1">
     <span class="text-wrapper">
       <span class="line line1"></span>
       <span class="letters">ידיעות אחרונות</span>
       <span class="line line2"></span>
     </span>
  </div>
</div>
.ml1 {
  font-weight: 800;
  font-family: 'Heebo';
  color: azure;
}

.ml1 .letter {
  display: inline-block;
  line-height: 1em;
}

.ml1 .text-wrapper {
  position: relative;
  display: inline-block;
}

.ml1 .line {
  opacity: 0;
  position: absolute;
  left: 0;
  height: 4px;
  width: 100%;
  background-color: #fefefe;
  transform-origin: 0 0;
}

.ml1 .line1 {
  top: -5px;
}

.ml1 .line2 {
  bottom: 0;
}
$('.ml1 .letters').each(function () {
  $(this).html($(this).text().replace(/([^\x00-\x80]|\w)/g, "<span class='letter'>$&</span>"));
});

anime.timeline({loop: true})
  .add({
    targets: '.ml1 .letter',
    scale: [0.3, 1],
    opacity: [0, 1],
    translateZ: 0,
    easing: "easeOutExpo",
    duration: 600,
    delay: function (el, i) {
      return 70 * (i + 1)
    }
  }).add({
  targets: '.ml1 .line',
  scaleX: [0, 1],
  opacity: [0.5, 1],
  easing: "easeOutExpo",
  duration: 700,
  offset: '-=875',
  delay: function (el, i, l) {
    return 80 * (l - i);
  }
}).add({
  targets: '.ml1',
  opacity: 0,
  duration: 1000,
  easing: "easeOutExpo",
  delay: 1000
});
אהבה ממבט ראשון
<div class="text-box two">
  <div class="ml2">
    <span class="text-wrapper">
     <span class="letters">אהבה ממבט ראשון</span>
    </span>
  </div>
</div>
.ml2 .letter {
  display: inline-block;
}
$('.ml2').each(function () {
  $(this).html($(this).text().replace(/([^\x00-\x80]|\w)/g, "<span class='letter'>$&</span>"));
});

anime.timeline({loop: true})
  .add({
    targets: '.ml2 .letter',
    scale: [4, 1],
    opacity: [0, 1],
    translateZ: 0,
    easing: "easeOutExpo",
    duration: 950,
    delay: function (el, i) {
      return 70 * i;
    }
  }).add({
  targets: '.ml2',
  opacity: 0,
  duration: 1000,
  easing: "easeOutExpo",
  delay: 1000
});
האוקיינוס השקט
<div class="text-box three">
  <div class="ml3">
    <span class="text-wrapper">
     <span class="letters">האוקיינוס השקט</span>
    </span>
  </div>
</div>
$('.ml3').each(function () {
  $(this).html($(this).text().replace(/([^\x00-\x80]|\w)/g, "<span class='letter'>$&</span>"));
});

anime.timeline({loop: true})
  .add({
    targets: '.ml3 .letter',
    opacity: [0, 1],
    easing: "easeInOutQuad",
    duration: 2250,
    delay: function (el, i) {
      return 150 * (i + 1)
    }
  }).add({
  targets: '.ml3',
  opacity: 0,
  duration: 1000,
  easing: "easeOutExpo",
  delay: 1000
});
אודיו & וידאו
<div class="text-box five">
  <div class="ml5">
     <span class="text-wrapper">
        <span class="line line1"></span>
        <span class="letters letters-left">אודיו</span>
        <span class="letters ampersand">&amp;</span>
        <span class="letters letters-right">וידאו</span>
        <span class="line line2"></span>
     </span>
  </div>
</div>
.ml5 {
  position: relative;
  font-weight: 300;
  color: #402d2d;
  font-family: 'Frank Ruhl Libre';
}

.ml5 .text-wrapper {
  position: relative;
  display: inline-block;
  padding-top: 0.1em;
  padding-right: 0.05em;
  padding-bottom: 0.15em;
  line-height: 1em;
}

.ml5 .line {
  position: absolute;
  left: 0;
  top: 0;
  bottom: 0;
  margin: auto;
  height: 3px;
  width: 100%;
  background-color: #402d2d;
  transform-origin: 0.5 0;
}


.ml5 .ampersand {
  font-family: Baskerville, "EB Garamond", serif;
  font-style: italic;
  font-weight: 400;
  width: 0.9em;
  margin-right: 0.1em;
}

.ml5 .letters {
  display: inline-block;
  opacity: 0;
}
anime.timeline({loop: true})
  .add({
    targets: '.ml5 .line',
    opacity: [0.5, 1],
    scaleX: [0, 1],
    easing: "easeInOutExpo",
    duration: 700
  }).add({
  targets: '.ml5 .line',
  duration: 600,
  easing: "easeOutExpo",
  translateY: function (e, i, l) {
    var offset = -0.625 + 0.625 * 2 * i;
    return offset + "em";
  }
}).add({
  targets: '.ml5 .ampersand',
  opacity: [0, 1],
  scaleY: [0.5, 1],
  easing: "easeOutExpo",
  duration: 600,
  offset: '-=600'
}).add({
  targets: '.ml5 .letters-left',
  opacity: [0, 1],
  translateX: ["0.5em", 0],
  easing: "easeOutExpo",
  duration: 600,
  offset: '-=300'
}).add({
  targets: '.ml5 .letters-right',
  opacity: [0, 1],
  translateX: ["-0.5em", 0],
  easing: "easeOutExpo",
  duration: 600,
  offset: '-=600'
}).add({
  targets: '.ml5',
  opacity: 0,
  duration: 1000,
  easing: "easeOutExpo",
  delay: 1000
});
החלונות הגבוהים
<div class="text-box six">
  <div class="ml6">
     <span class="text-wrapper">
      <span class="letters">החלונות הגבוהים</span>
     </span>
  </div>
</div>
.ml6 {
  position: relative;
  font-weight: 900;
  color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
  font-family: 'Heebo';
}

.ml6 .text-wrapper {
  position: relative;
  display: inline-block;
  padding-top: 0.3em;
  overflow: hidden;
}

.ml6 .letter {
  display: inline-block;
  line-height: 1em;
}
$('.ml6 .letters').each(function () {
  $(this).html($(this).text().replace(/([^\x00-\x80]|\w)/g, "<span class='letter'>$&</span>"));
});

anime.timeline({loop: true})
  .add({
    targets: '.ml6 .letter',
    translateY: ["1.1em", 0],
    translateZ: 0,
    duration: 750,
    delay: function (el, i) {
      return 50 * i;
    }
  }).add({
  targets: '.ml6',
  opacity: 0,
  duration: 1000,
  easing: "easeOutExpo",
  delay: 1000
});
המציאות נושכת
<div class="text-box seven">
  <div class="ml7">
     <span class="text-wrapper">
      <span class="letters">מציאות נושכת</span>
     </span>
  </div>
</div>
.ml7 {
  position: relative;
  font-weight: 900;
  font-family: 'Heebo';
  font-size: 26px;
}

.ml7 .text-wrapper {
  position: relative;
  display: inline-block;
  padding-top: 0.2em;
  padding-right: 0.05em;
  padding-bottom: 0.1em;
  overflow: hidden;
}

.ml7 .letter {
  transform-origin: 0 100%;
  display: inline-block;
  line-height: 1em;
}
$('.ml7 .letters').each(function () {
  $(this).html($(this).text().replace(/([^\x00-\x80]|\w)/g, "<span class='letter'>$&</span>"));
});

anime.timeline({loop: true})
  .add({
    targets: '.ml7 .letter',
    translateY: ["1.1em", 0],
    translateX: ["0.55em", 0],
    translateZ: 0,
    rotateZ: [180, 0],
    duration: 750,
    easing: "easeOutExpo",
    delay: function (el, i) {
      return 50 * i;
    }
  }).add({
  targets: '.ml7',
  opacity: 0,
  duration: 1000,
  easing: "easeOutExpo",
  delay: 1000
});
היי !
<div class="text-box eight">
  <div class="ml8">
     <span class="letters-container">
      <span class="letters letters-left">היי</span>
      <span class="letters bang">!</span>
     </span>
     <span class="circle circle-white"></span>
     <span class="circle circle-dark"></span>
     <span class="circle circle-container"><span class="circle circle-dark-dashed"></span></span>
  </div>
</div>
.ml8 {
  font-weight: 900;
  color: #fefefe;
  height: 5em;
  position: relative;
  text-align: center;
}

.ml8 .letters-container {
  position: absolute;
  left: 0;
  right: 0;
  margin: auto;
  top: 0;
  bottom: 0;
  height: 1em;
}

.ml8 .letters {
  position: relative;
  z-index: 2;
  display: inline-block;
  line-height: 0.7em;
  left: -0.12em;
  top: -0.2em;
}

.ml8 .bang {
  font-size: 1.4em;
  top: auto;
  right: -0.06em;
}

.ml8 .circle {
  position: absolute;
  left: 0;
  right: 0;
  margin: auto;
  top: 0;
  bottom: 0;
}

.ml8 .circle-#fefefe {
  width: 3em;
  height: 3em;
  border: 2px dashed #fefefe;
  border-radius: 2em;
}

.ml8 .circle-dark {
  width: 2.2em;
  height: 2.2em;
  background-color: #4f7b86;
  border-radius: 3em;
  z-index: 1;
}

.ml8 .circle-dark-dashed {
  border-radius: 2.4em;
  background-color: transparent;
  border: 2px dashed #4f7b86;
  width: 2.3em;
  height: 2.3em;
}
anime.timeline({loop: true})
  .add({
    targets: '.ml8 .circle-white',
    scale: [0, 3],
    opacity: [1, 0],
    easing: "easeInOutExpo",
    rotateZ: 360,
    duration: 1100
  }).add({
  targets: '.ml8 .circle-container',
  scale: [0, 1],
  duration: 1100,
  easing: "easeInOutExpo",
  offset: '-=1000'
}).add({
  targets: '.ml8 .circle-dark',
  scale: [0, 1],
  duration: 1100,
  easing: "easeOutExpo",
  offset: '-=600'
}).add({
  targets: '.ml8 .letters-left',
  scale: [0, 1],
  duration: 1200,
  offset: '-=550'
}).add({
  targets: '.ml8 .bang',
  scale: [0, 1],
  rotateZ: [45, -10],
  duration: 1200,
  offset: '-=1000'
}).add({
  targets: '.ml8',
  opacity: 0,
  duration: 1000,
  easing: "easeOutExpo",
  delay: 1400
});

anime({
  targets: '.ml8 .circle-dark-dashed',
  rotateZ: 360,
  duration: 8000,
  easing: "linear",
  loop: true
});
קפה של בוקר
<div class="text-box nine">
  <div class="ml9">
  <span class="text-wrapper">
    <span class="letters">קפה של בוקר</span>
  </span>
  </div>
</div>
.ml9 {
  position: relative;
  font-weight: 200;
  font-family: 'Tinos';
  color: #cfc2c6;
  font-size: 48px;
}

.ml9 .text-wrapper {
  position: relative;
  display: inline-block;
  overflow: hidden;
}

.ml9 .letter {
  transform-origin: 50% 100%;
  display: inline-block;
  line-height: 1em;
}
$('.ml9 .letters').each(function () {
  $(this).html($(this).text().replace(/([^\x00-\x80]|\w)/g, "<span class='letter'>$&</span>"));
});

anime.timeline({loop: true})
  .add({
    targets: '.ml9 .letter',
    scale: [0, 1],
    duration: 1500,
    elasticity: 600,
    delay: function (el, i) {
      return 45 * (i + 1)
    }
  }).add({
  targets: '.ml9',
  opacity: 0,
  duration: 1000,
  easing: "easeOutExpo",
  delay: 1000
});
דומינוס פיצה
<div class="text-box ten">
  <div class="ml10">
  <span class="text-wrapper">
    <span class="letters">דומינוס פיצה</span>
  </span>
  </div>
</div>
.ml10 {
  position: relative;
  font-weight: 900;
  font-family: 'Miriam Libre';
  font-size: 60px;
  line-height: 1;
}

.ml10 .text-wrapper {
  position: relative;
  display: inline-block;
  overflow: hidden;
}

.ml10 .letter {
  display: inline-block;
  line-height: 1em;
  transform-origin: 0 0;
}
$('.ml10 .letters').each(function () {
  $(this).html($(this).text().replace(/([^\x00-\x80]|\w)/g, "<span class='letter'>$&</span>"));
});

anime.timeline({loop: true})
  .add({
    targets: '.ml10 .letter',
    rotateY: [-90, 0],
    duration: 1300,
    delay: function (el, i) {
      return 45 * i;
    }
  }).add({
  targets: '.ml10',
  opacity: 0,
  duration: 1000,
  easing: "easeOutExpo",
  delay: 1000
});
שלום ולהתראות
<div class="text-box eleven">
  <div class="ml11">
   <span class="text-wrapper">
     <span class="line line1"></span>
     <span class="letters">שלום ולהתראות</span>
   </span>
  </div>
</div>
.ml11 {
  font-weight: 900;
}

.ml11 .text-wrapper {
  position: relative;
  display: inline-block;
  text-shadow: 0 3px 0 #b2a98f, 0 7px 10px rgba(0, 0, 0, 0.15), 0 6px 2px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 34px 30px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

.ml11 .line {
  opacity: 0;
  position: absolute;
  right: 0;
  height: 100%;
  width: 3px;
  background-color: #fefefe;
  transform-origin: 0 50%;
}

.ml11 .line1 {
  top: 0;
  right: 10px;
}

.ml11 .letter {
  display: inline-block;
  line-height: 1em;
}
$('.ml11 .letters').each(function () {
  $(this).html($(this).text().replace(/([^\x00-\x80]|\w)/g, "<span class='letter'>$&</span>"));
});

anime.timeline({loop: true})
  .add({
    targets: '.ml11 .line',
    scaleY: [0, 1],
    opacity: [0.5, 1],
    easing: "easeOutExpo",
    duration: 700
  })
  .add({
    targets: '.ml11 .line',
    translateX: [0, $(".ml11 .letters").width() * -1],
    easing: "easeOutExpo",
    duration: 700,
    delay: 100
  }).add({
  targets: '.ml11 .letter',
  opacity: [0, 1],
  easing: "easeOutExpo",
  duration: 600,
  offset: '-=775',
  delay: function (el, i) {
    return 34 * (i + 1)
  }
}).add({
  targets: '.ml11',
  opacity: 0,
  duration: 1000,
  easing: "easeOutExpo",
  delay: 1000
});
סאבי הפקות בע״מ
<div class="text-box twelve">
  <div class="ml12">
    סאבי הפקות בע״מ
  </div>
</div>
.ml12 {
  font-weight: 200;
  letter-spacing: 0.4em;
  font-size: 22px;
}

.ml12 .letter {
  display: inline-block;
  line-height: 1em;
}
$('.ml12').each(function () {
  $(this).html($(this).text().replace(/([^\x00-\x80]|\w)/g, "<span class='letter'>$&</span>"));
});

anime.timeline({loop: true})
  .add({
    targets: '.ml12 .letter',
    translateX: [40, 0],
    translateZ: 0,
    opacity: [0, 1],
    easing: "easeOutExpo",
    duration: 1200,
    delay: function (el, i) {
      return 500 + 30 * i;
    }
  }).add({
  targets: '.ml12 .letter',
  translateX: [0, -30],
  opacity: [1, 0],
  easing: "easeInExpo",
  duration: 1100,
  delay: function (el, i) {
    return 100 + 30 * i;
  }
});
השמש העולה
<div class="text-box thirteen">
  <div class="ml13">
    השמש העולה
  </div>
</div>
.ml13 {
  letter-spacing: 0.2em;
  font-weight: 800;
  font-family: 'Heebo';
  font-size: 28px;
}

.ml13 .letter {
  display: inline-block;
  line-height: 1em;
}
$('.ml13').each(function () {
  $(this).html($(this).text().replace(/([^\x00-\x80]|\w)/g, "<span class='letter'>$&</span>"));
});

anime.timeline({loop: true})
  .add({
    targets: '.ml13 .letter',
    translateY: [100, 0],
    translateZ: 0,
    opacity: [0, 1],
    easing: "easeOutExpo",
    duration: 1400,
    delay: function (el, i) {
      return 300 + 30 * i;
    }
  }).add({
  targets: '.ml13 .letter',
  translateY: [0, -100],
  opacity: [1, 0],
  easing: "easeInExpo",
  duration: 1200,
  delay: function (el, i) {
    return 100 + 30 * i;
  }
});
מצאו את האלמנט
<div class="text-box fourteen">
   <div class="ml14">
     <span class="text-wrapper">
      <span class="letters">מצאו את האלמנט</span>
      <span class="line"></span>
     </span>
   </div>
</div>
.ml14 {
  font-weight: 200;
}

.ml14 .text-wrapper {
  position: relative;
  display: inline-block;
  padding-top: 0.1em;
  padding-right: 0.05em;
  padding-bottom: 0.15em;
}

.ml14 .line {
  opacity: 0;
  position: absolute;
  left: 0;
  height: 2px;
  width: 100%;
  background-color: #fefefe;
  transform-origin: 100% 100%;
  bottom: 0;
}

.ml14 .letter {
  display: inline-block;
  line-height: 1em;
}
$('.ml14 .letters').each(function () {
  $(this).html($(this).text().replace(/([^\x00-\x80]|\w)/g, "<span class='letter'>$&</span>"));
});

anime.timeline({loop: true})
  .add({
    targets: '.ml14 .line',
    scaleX: [0, 1],
    opacity: [0.5, 1],
    easing: "easeInOutExpo",
    duration: 900
  }).add({
  targets: '.ml14 .letter',
  opacity: [0, 1],
  translateX: [40, 0],
  translateZ: 0,
  scaleX: [0.3, 1],
  easing: "easeOutExpo",
  duration: 800,
  offset: '-=600',
  delay: function (el, i) {
    return 150 + 25 * i;
  }
}).add({
  targets: '.ml14',
  opacity: 0,
  duration: 1000,
  easing: "easeOutExpo",
  delay: 1000
});
צא עכשיו
<div class="text-box fifteen">
  <div class="ml15">
    <span class="word">צא</span>
    <span class="word">עכשיו</span>
  </div>
</div>
.ml15 {
  font-weight: 700;
  letter-spacing: 0.2em;
}

.ml15 .word {
  display: inline-block;
  line-height: 1em;
}
anime.timeline({loop: true})
  .add({
    targets: '.ml15 .word',
    scale: [14, 1],
    opacity: [0, 1],
    easing: "easeOutCirc",
    duration: 800,
    delay: function (el, i) {
      return 800 * i;
    }
  }).add({
  targets: '.ml15',
  opacity: 0,
  duration: 1000,
  easing: "easeOutExpo",
  delay: 1000
});
נוצר באהבה :)
<div class="text-box sixteen">
  <div class="ml16">
    נוצר באהבה :)
  </div>
</div>
.ml16 {
  color: #402d2d;
  font-weight: 800;
  letter-spacing: 0.2em;
  overflow: hidden;
  font-family: 'Heebo';
  font-size: 24px;
}

.ml16 .letter {
  display: inline-block;
  line-height: 1em;
}
$('.ml16').each(function () {
  $(this).html($(this).text().replace(/([^\x00-\x80]|\w)/g, "<span class='letter'>$&</span>"));
});

anime.timeline({loop: true})
  .add({
    targets: '.ml16 .letter',
    translateY: [-100, 0],
    easing: "easeOutExpo",
    duration: 1400,
    delay: function (el, i) {
      return 30 * i;
    }
  }).add({
  targets: '.ml16',
  opacity: 0,
  duration: 1000,
  easing: "easeOutExpo",
  delay: 1000
});
רועי יוסף
רועי יוסף

מפתח תבניות יעודייות על בסיס עיצוב. אוהב טיפוגרפיה, צבעים ומה שבינהם ומכוון לספק אתרים רספונסיבים עם ביצועים גבוהים, בעלי קוד ולידי, סמנטי ונקי.

17תגובות...
 • אבירן 1 ביוני 2019, 14:40

  מלך, כרגיל
  תודה 🙂

 • רוב 2 ביוני 2019, 9:00

  יפה

 • רוב 3 ביוני 2019, 15:45
  <div class="text-box six">
    <div class="ml6">
       <span class="text-wrapper">
        <span class="letters">זה יעבוד כאן?</span>
       </span>
    </div>
  </div>
 • נחמה 10 ביוני 2019, 11:38

  תודה!

 • ישראל 16 ביוני 2019, 13:50

  מעניין לראות מתי אלמנטור ימצאו את האפקטים האלה?

 • אליהו 17 ביוני 2019, 9:55

  תודה רבה, ממש מושקע..

 • שמעון 27 ביוני 2019, 22:00

  אפשר להשתמש באנימציות אלו גם בוורדפרס?

  • רועי יוסף 27 ביוני 2019, 22:01

   היי שמעון,

   כמובן – הבלוג הזה בנוי בוורדפרס….

 • אור 30 ביוני 2019, 23:18

  מאמר נהדר.

  אני עובד עם אלמנטור וכשאני מכניס חלק מהקודים שהצגת, מופיעה לי שגיאה בתחילת הסקריפט (ללא השורה הראשונה אז הקוד כן עובד אך בלי החלק של העברית). לדוגמה: בסקריפט הראשון של "ידיעות אחרונות", זו השגיאה שמופיעה לי בקונסול: Uncaught TypeError: $ is not a function

  וזה מתייחס לשורה זו:

  $('.ml1 .letters').each(function () {
    $(this).html($(this).text().replace(/([^\x00-\x80]|\w)/g, "<span class='letter'>$&</span>"));
  });

  יש דרך לפתור זאת?

  נ.ב מדריך מטורף! אין עלייך רועי.

  • רועי יוסף 30 ביוני 2019, 23:29

   היי אור,

   נסה להחליף את ה $ במילה jQuery. על כל מקרה, נכון יהיה כי תקרא לקוד ה Javascript בדרך הנכונה ולאחר שאתה טוען את jQuery ואת Anime.js. לצערי איני יכול לעזור מעבר לכך מכיוון ואיני סגור על הדרך בה אלמנטור טוענת סקריפטים.

   שמח שאתה אוהב את הפוסט 🙂

   • אור 2 ביולי 2019, 1:15

    הבעיה הייתה בסוף בתבנית של האתר
    הקוד עובד עכשיו.

    שוב, תודה על העזרה רועי!

    • רועי יוסף 2 ביולי 2019, 1:16

     תענוג 🙂

     • אור 3 ביולי 2019, 13:34

      מצטער שוב על החפירה.

      אך גיליתי גם שבגלל שלא היה לי את הסקריפט הזה בתבנית, הקוד של anime.js לא עבד כראוי, אם זה יעזור לעוד מישהו, אז בשמחה.

       <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js"></script>
      • רועי יוסף 3 ביולי 2019, 20:44

       כמובן שחייבים לטעון את jQuery דבר ראשון… תודה על השיתוף!

 • מעצב אתרים 22 בספטמבר 2020, 16:28

  הסתבכתי קצת כיצד להוסיף לאתר, הוספתיאת כל האלמנטים + הספריה ושום דבר לא עולה

  • רועי יוסף 22 בספטמבר 2020, 20:35

   היי, קשה לי לענות בלי לראות את הקוד. הייתי מתחיל בלבדוק ב Developer Tools אם מופיעה לך שגיאה כלשהי…

השאירו תגובה

 

Up!
לבלוג